top of page
anca.jpg

Anna-Karin Kjellin och Caroline Axelsson, Anca inredningskontor.

”Några av våra största pågående projekt har vi fått tack vare att vi lämnat anbud i upphandlingar”

Caroline Axelsson och Anna-Karin Kjellin från Anca inredningsarkitekter arbetar sedan 2002 som inredningsarkitekter och arbetsplatsstrateger för att reflektera varumärken, utveckla och förändra verksamheter.

– Vi är främst verksamma i Mälardalen och Stockholm, och arbetar just nu bland annat med Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Energimyndigheten, Telegrafen Business Park, Swecon och Atea. Vår kundgrupp är bred, men gemensamt för dem alla är att de vill ta ett helhetsgrepp och sätta inredningsprojektet i ett större sammanhang, säger Caroline.

 

Hur arbetar ni med upphandling?

– Då vi arbetar projektbaserat så har vi sällan några löpande ramavtal, utan upphandlas för specifika projekt. Vi ser till att finnas med i databasen för direktupphandling, vilket gör att vi visar att vi även finns tillgängliga för snabba och mindre uppdrag. Vi ser till att hålla oss uppdaterade vilka upphandlingar som kommer ut som kan vara av intresse för oss att lämna anbud på. Några av våra största pågående projekt har vi fått tack vare att vi lämnat anbud i upphandlingar, svarar Anna-Karin.

 

Har du något tips till den som ska lämna in sitt första anbud?

– Våga! Det kan verka krångligt, men kommer man in i upphandlingsverktygen och tar frågorna systematiskt så går det smidigt. Det värsta som kan hända är att du lär dig något, avslutar Caroline.

Läs här om hur du kan registrera ditt företag som leverantör.

bottom of page